Nasze budynki są dzisiaj wręcz naszpikowane wszelkiego rodzaju instalacjami, które przebiegają od jednych pomieszczeń do drugich, nieraz wzdłuż całej długości lub wysokości budynku. Są to instalacje wentylacyjne, gazowe, wodne, c.o. teletechniczne i inne. Przechodzą one przez tzw. przejścia lub przepusty ppoż. W Łodzi i Warszawie znajdziemy mnóstwo budynków bogato wyposażonych w różne instalacje. We wszystkich takich budynkach wszelkie niezabezpieczone odpowiednio przejścia i przepusty ppoż., stanowią olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w przypadku wystąpienia pożaru. Nasza firma zajmuje się m.in. zabezpieczaniem przeciwpożarowym wszelkiego rodzaju przepustów i przejść ppoż. oraz instalowaniem półstałych instalacji gaśniczych, a obszarem swojego działania obejmujemy w równym stopniu Łódź i Warszawę, jak i inne przyległe miejscowości.

Bierna i aktywna ochrona ppoż.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść i przepustów ppoż. stanowią element tak zwanej biernej ochrony budynków, chroniącej je przed gwałtownym rozprzestrzenianiem się ognia i zadymienia. Półstałe instalacje gaśnicze to element aktywnej ochrony ppoż. i stosuje się je do gaszenia pożarów grup A, B i C oraz urządzeń pod napięciem. Są to urządzenia uruchamiane ręcznie. W razie pożaru podprowadza się półstałą instalację gaśniczą w pobliże palącego się pomieszczenia, rozwija się wąż, a strumień wody kieruje się na płonącą powierzchnię. Półstała instalacja gaśnicza stosowana jest do zabezpieczania m.in. zakładów energetycznych, turbin, generatorów, hal produkcyjnych, archiwów, muzeów i galerii, których to w Łodzi i Warszawie mamy mnóstwo. Przejścia i przepusty ppoż. są przez nas zabezpieczane przy użyciu najnowocześniejszych technik i najodpowiedniejszych ognioodpornych materiałów.
Służymy swą pomocą każdej instytucji, każdej firmie i każdemu zarządcy z obszaru tworzonego przez Łódź, Warszawę i pozostałe miejscowości z województwa mazowieckiego i łódzkiego.