Jako specjaliści od spraw związanych z BHP, w tym bezpieczeństwem przeciwpożarowym, oferujemy Klientom z Łodzi i nie tylko pomoc w opracowaniu niezbędnych instrukcji bezpieczeństwa ppoż. Mając lata doświadczeń w swojej branży, jesteśmy gotowi podjąć się stworzenia zbioru zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, jak i dotyczących m.in. konserwacji systemów zapobiegających pożarowi. Nasi eksperci uwzględnią wszelkie niezbędne detale, dostosowując instrukcje przeciwpożarowe do profilu konkretnego Klienta.

Przepisy dotyczące profilaktyki przeciwpożarowej są dosyć drobiazgowe, co nie powinno nikogo dziwić, zważywszy na wagę zagadnienia; należy robić wszystko, co możliwe, abyśmy byli bezpieczni w swoich domach, w miejscu pracy, lokalu, kinie czy na stadionie sportowym. Opracowujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Służymy w tej materii pomocą na obszarze obejmującym Łódź, Warszawę i pozostałe okoliczne miejscowości.

Co opisują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i w jakich budynkach są wymagane

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera informacje zakresu bezpieczeństwa pożarowego, uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych. W dokumentacji tej ujmuje się również procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia, procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji.

Ważne też, by instrukcja zawierała procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji. Ponadto koniecznie powinny się w niej znaleźć wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż. dla osób, które są ich stałymi użytkownikami, plany obiektów, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.

Decydując się na współpracę z naszymi specjalistami, zyskujecie Państwo pewność, że opracowane instrukcje będą zawierały wszelkie niezbędne elementy. Do każdego zadania, zleconego przez Klientów, podchodzimy w pełni rzetelnie, wiedząc, że stawką w tym przypadku są nie tylko potencjalne konsekwencje prawne, ale i zdrowie oraz życie ludzkie.

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków z dnia 7 czerwca 2010 r. Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest w obiektach:

  • stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich,
  • w których występuje  strefa zagrożenia wybuchem,
  • w których kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 /nie dotyczy budynków inwentarskich,
  • w których kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3,
  • w których powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

Zachęcamy do współpracy

Jeśli potrzebujecie Państwo kompletnych instrukcji przeciwpożarowych, dostosowanych do konkretnych wymogów, związanych z daną branżą – jesteśmy otwarci na współpracę. Chętnie podejmiemy się każdego zadania, dbając o to, by stworzona dokumentacja ujmowała wszelkie niezbędne elementy. Należy również pamiętać, że tego typu opracowania powinny być okresowo aktualizowane (co najmniej raz na dwa lata), szczególnie jeśli doszło do zmiany charakteru użytkowania wybranej nieruchomości albo zmieniono procesy technologiczne, mające wpływ na bezpieczeństwo ppoż.