Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie BHP firmom, które nie są obligowane przepisami do tworzenia własnej służby bhp, ale których ustawodawca nie zwalnia z obowiązku realizacji zadań w tym zakresie. Pracodawcy aby spełnić wymogi zarówno Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie służby bhp, mają możliwość zlecania wykonywania obowiązków w zakresie BHP specjalistom spoza zakładu posiadającym wykształcenie w kierunku bhp poparte określonym w przepisach stażem pracy w służbie BHP. Na lokalnym rynku firma Bazo jest jedną z niewielu spełniających te kryteria. Współpracujemy na podstawie zleceń jednorazowych i długoterminowych umów. Nawiązanie stałej współpracy gwarantuje obniżenie kosztów, dzięki dostosowaniu usług do indywidualnych potrzeb Klienta. Zakres naszej działalności dotyczy przede wszystkim województwa Łódzkiego – m.in. Łodzi, Skierniewic czy Łowicza oraz okolice Warszawy natomiast jeżeli jesteś z innego rejonu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!

Wachlarz dostępnych usług u naszych specjalistów BHP

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrolę kompleksową przestrzegania zasad i przepisów bhp, opracowanie wewnętrznych przepisów regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków do i z pracy,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP, prowadzeniu rejestru czynników szkodliwych,
 • opracowanie instrukcji ogólnych bhp,
 • współdziałanie w reprezentowaniu „Zleceniodawcy” przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp,
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp;
 • audyt BHP,
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych),
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP,
 • prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia),
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki,
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów pokontrolnych,
 • uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP,
 • uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP,
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS),
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP.

Szkolenia z BHP – wstępne i okresowe:

 • szkolenie wstępne ogólne
 • szkolenie pracowników administracyjno-biurowych
 • szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenie bhp nauczycieli, pracowników służby zdrowia i   innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • szkolenie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych