Gaśnice to podstawowy, podręczny sprzęt przeciwpożarowy, który winien być zainstalowany wszędzie tam, gdzie występują zagrożenia pożarowe. To narzędzie, dzięki któremu można zlikwidować pożar, zanim ten rozprzestrzeni się na cały budynek. Warunkiem skutecznego użycia gaśnicy jest jej odpowiedni stan techniczny. Jeśli będziemy poddawali regularnym przeglądom i legalizacjom nasze gaśnice, to znacznie zwiększamy szansę, że w razie potrzeby one nie zawiodą. Proponujemy fachowe przeglądy i legalizacje gaśnic wszystkim, którzy zamieszkują Łódź, Warszawę i ich okolice.

Dlaczego trzeba dokonywać przeglądów i legalizacji gaśnic

Pierwszym, podstawowym powodem, dla którego należy to czynić, jest konieczność utrzymywania gaśnic w takim stanie, aby w razie potrzeby skutecznie one zadziałały. Właściwa profilaktyka przeciwpożarowa polega nie tylko na likwidacji możliwych zagrożeń pożarowych w budowlach i budynkach, ale i zaopatrzeniu ich w sprzęt, którym można zgasić pożar w zarodku. Z pewnością znacznie mniej aut, budynków czy mieszkań w Łodzi lub Warszawie spłonęłoby, gdyby ich właściciele mieli pod ręką sprawne gaśnice. Drugim powodem, dla którego należy dokonywać regularnego przeglądu i legalizacji gaśnic, są obowiązujące w naszym kraju przepisy. Zgodnie z tymi przepisami należy:

  • przed upływem 1 roku od daty produkcji podać gaśnice pierwszej okresowej kontroli, a następne kontrole należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
  • poddać nie rzadziej niż co 5 lat gaśnice proszkowe i co 10 lat gaśnice śniegowe naprawie warsztatowej lub po każdym ich użyciu.

Dotyczy to wszystkich bezwzględnie gaśnic: tych w autach, które jeżdżą po ulicach Łodzi i innych polskich miast oraz tych stanowiących wyposażenie budynków i budowli.

Na czym polega przegląd i legalizacja gaśnic

Podczas legalizacji gaśnicy sprawdza się jej: ogólny stan, plombę, czytelność i kompletność napisów, wąż i prądownicę, stan środka gaśniczego. W czasie naprawy warsztatowej gaśnicy wymienia się wszystkie stare uszkodzone elementy na nowe, takie same, jakie opisane były w świadectwie dopuszczenia i posiadające autoryzację swojego producenta. Warto pamiętać, że brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie wymaganych badań grozi grzywną.
Zapraszamy osoby, które interesuje przegląd i legalizacja swoich gaśnic, a zamieszkujące Łódź i Warszawę oraz ich okolice do skorzystania z naszych usług.