Należy sobie zdawać sprawę z tego, że legalizacja gaśnic nie jest tożsama z ich remontem i naprawami. Przeglądy wszystkich gaśnic należy przeprowadzać co najmniej raz na 12 miesięcy, natomiast remont gaśnic należy wykonywać co 5 lat. Legalizacja to jedynie przegląd, natomiast remont, jak sama nazwa sugeruje, polega na usunięciu ewentualnych usterek. Nasza firma wykonuje zarówno legalizację, jak i remonty gaśnic na obszarze obejmującym Łódź, Warszawę i ich okolice.

Kiedy należy przeprowadzać remont gaśnic

Przepisy określające zasady użytkowania, przechowywania, legalizacji i napraw sprzętu gaśniczego, w tym napraw gaśnic określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku. Przepis mówią, że remontu gaśnic dokonywać należy nie rzadziej niż co 5 lat oraz wtedy, gdy ulegną uszkodzeniu i po każdorazowym ich użyciu, a w Łodzi, Warszawie oraz w innych miejscowościach województwa łódzkiego i mazowieckiego można to zrobić szybko i tanio w naszej firmie. Świadcząc kompleksowe usługi przeciwpożarowe, zajmujemy się również całościowo gaśnicami, prowadząc ich sprzedaż, legalizacje i konserwacje.

Na czym winien polegać remont gaśnic

Prowadząc remonty gaśnic w Łodzi, Warszawie i innych okolicznych miejscowościach postępujemy zawsze w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi przepisami. Remont gaśnicy polega na:

  • demontażu, czyszczeniu, wymianie środka gaśniczego i ponownym montażu,
  • zastąpieniu wszystkich uszkodzonych elementów częściami nowymi, sprawnymi i posiadającymi autoryzację producenta i jednocześnie takimi samymi, jakie były opisane w świadectwie dopuszczenia wydanym przez CNBOP,
  • badaniu wytrzymałościowym zbiornika w gaśnicach śniegowych co 10 lat.

Zapraszamy do remontu gaśnic w naszej firmie wszystkich użytkowników sprzętu przeciwpożarowego z terenu obejmującego Łódź, Warszawę i wszystkie inne, przyległe miejscowości.