Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą świadczącą kompleksowe usługi w szeroko pojmowanej profilaktyce przeciwpożarowej (ppoż.) oraz w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Realizujemy szkolenia, dostawę sprzętu i serwis ppoż. oraz usługi z zakresu BHP w Łodzi, Warszawie, Skierniewicach, Łowiczu oraz w innych miejscowościach województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Usługi BHP

Organizujemy obsługę BHP w firmach, które nie są zobowiązane do posiadania własnych służb działających na tym polu. Oceniamy ryzyko zawodowe na konkretnych stanowiskach pracy oraz opracowujemy dla nich wewnętrzne przepisy BHP, a także pomagamy przy prawidłowej organizacji pracy wszędzie tam, gdzie występują zagrożenia dla zdrowia. Reprezentujemy zleceniodawcę w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy. Szukasz specjalisty BHP?

Usługi Przeciwpożarowe

Prowadzimy szeroko pojmowaną profilaktykę przeciwpożarową (ppoż.) w zakładach pracy, firmach, instytucjach. Zajmujemy się przeglądami i konserwacją sprzętu ppoż., w tym remontami i legalizacją gaśnic, pomiarami wydajności hydrantów. Opracowujemy instrukcje ppoż., plany ewakuacyjne oraz rozmieszczamy stosowne oznakowania. Wykonujemy audyty ppoż. i przygotowujemy obiekty do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Sprawdź nasze usługi przeciwpożarowe

Profilaktyka przeciwpożarowa i serwis urządzeń ppoż. dla miasta Łódź, Warszawy i okolic

Bezpieczeństwo ludzi w aspekcie zagrożeń pożarowych w fabrykach, zakładach, instytucjach i w budynkach mieszkalnych jest zagadnieniem niesłychanie poważnym. Właściwe zaopatrzenie w sprzęt i instalacje gaśnicze, należyte oznakowanie dróg ewakuacyjnych, regularny przegląd urządzeń i serwis ppoż. to zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie oraz w każdej, najmniejszej nawet wiosce, obowiązek każdego kierownika zakładu, instytucji i każdego zarządcy nieruchomości. Służymy swą pomocą osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w swych instytucjach. Pod kątem ppoż. skontrolujemy Wasze budynki, wykonamy odpowiednie pomiary, uzupełnimy brakujący sprzęt. Wykonamy niezbędne audyty i przygotujemy budynki do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Na naszą pomoc i stały serwis urządzeń ppoż. może w równym stopniu liczyć i wielka Łódź i ogromna Warszawa i każda inna, nawet najmniejsza miejscowość leżąca w ich pobliżu.

Obsługa z zakresu BHP w Łodzi, Warszawie, Skierniewicach, Łowiczu i innych pobliskich miejscowościach

Nie wszystkie podmioty gospodarcze muszą mieć własnych specjalistów i własną obsługę BHP, a Łódź, Skierniewice, Łowicz, a szczególnie Warszawa i wszystkie inne pobliskie miejscowości takich firm mają mnóstwo. Kierownicy wszystkich tych firm mogą w zakresie BHP skorzystać z naszej pomocy, gdyż Rozporządzenie RM z dnia 1 lipca 2005 r. daje im możliwość realizowania obowiązkowych zadań z zakresu BHP przy pomocy firmy zewnętrznej. Nasz specjalista pomoże stworzyć takie warunki, aby obsługa BHP w każdej, potrzebującej tego firmie była zgodna z obowiązującymi przepisami, a mogą z naszej oferty skorzystać Skierniewice, Łódź, Łowicz, Warszawa i inne miejscowości województwa mazowieckiego i łódzkiego. Każdy nasz specjalista ma odpowiednie wykształcenie, co gwarantuje, że obsługa BHP każdej konkretnej firmy będzie w pełni profesjonalna. Decydując się na wybór naszych specjalistów i naszą obsługę BHP będziecie Państwo mieli pewność, że prowadząc swoje firmy, spełniacie wszystkie, określone odpowiednimi przepisami oraz Kodeksem Pracy, obowiązki wiążące się z organizacją pracy w Waszych zakładach.