Na każdym stanowisku pracy istnieje jakieś ryzyko zawodowe. Ocena ryzyka zawodowego pozwala na opracowanie takich instrukcji i procedur dla konkretnego stanowiska pracy, które zminimalizują niebezpieczeństwa grożące wypadkami lub utratą zdrowia. Łódź to ciągle duże miasto przemysłowe i nie brakuje tutaj firm i zakładów pracy, w których są stanowiska pracy obarczone sporym ryzykiem zawodowym. Oprócz profilaktyki przeciwpożarowej nasza firma prowadzi również wszelkiego rodzaju usługi BHP. Proponujemy naszą pomoc w ocenie ryzyka zawodowego w zakładach pracy Łodzi, Warszawy i okolic.

Gdzie i jak powinno się dokonywać oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy. W niewielkich przedsiębiorstwach takiej oceny może dokonywać przedsiębiorca samodzielnie, o ile tylko jest dobrze zorientowany w rodzaju i technikach wykonywanej pracy na konkretnym stanowisku. Ważne jest, aby identyfikowanie zagrożeń i wyciąganie stosownych do nich wniosków opierało się na zdroworozsądkowym myśleniu. W większych firmach i przedsiębiorstwach, zatrudniających większą liczbę pracowników na zróżnicowanych stanowiskach, a takich w Łodzi z pewnością nie brakuje, oceny ryzyka zawodowego mogą być przeprowadzone wyłącznie przez posiadających stosowną wiedzę specjalistów BHP, zatrudnianych na etacie w tych zakładach, lub przez ekspertów zewnętrznych. Wiele firm nie posiada własnych służb behapowskich, w związku z czym muszą korzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Niezależnie jednak od tego, kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego w danej firmie, to zawsze za prawidłowe jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest pracodawca.
Mamy stosowne uprawnienia z zakresu BHP, dlatego zachęcamy wszystkich pracodawców z rejonu tworzonego przez Łódź, Warszawę i miejscowości przyległe do korzystania z naszych usług.