Proponujemy, wykonywany przez naszego inspektora, stały nadzór przeciwpożarowy w zakładach pracy, firmach, instytucjach i nieruchomościach działających na całym obszarze tworzonym przez Łódź, Warszawę i pozostałe, pobliskie miejscowości. Od momentu zawarcia umowy nasz inspektor przejmuje wszelkie obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. w jednostce zlecającej oraz przeprowadza szkolenie pracownika odpowiedzialnego za ewakuację budynków w tej jednostce.

Zakres obowiązków naszego inspektora

Do obowiązków naszego inspektora będzie należało:

  • prowadzenie dokumentacji ochrony ppoż. zleceniodawcy,
  • okresowe sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego w cały jego spektrum,
  • przeglądy gaśnic i hydrantów i innych urządzeń ppoż.,
  • przegląd klap dymowych i ocena zagrożenia wybuchem,
  • opracowanie planów i procedur ewakuacyjnych,
  • rozmieszczenie oznakowań ppoż.,
  • szkolenia i doradztwo,
  • pomoc w opracowywaniu zarządzeń, instrukcji i regulaminów ppoż.

Czego dotyczy przegląd klap dymowych

Wykonywanie regularnych przeglądów klap dymowych i ich konserwacja jest w Polsce obligatoryjnym obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Klapy dymowe są częścią systemów oddymiania w różnych obiektach budowlanych, których w Łodzi i Warszawie mamy tysiące. Proponujemy nasze usługi w tym zakresie. Nasz przedstawiciel dokona przeglądu klap dymowych profesjonalnie i skutecznie.

Z czym wiąże się ocena zagrożenia wybuchem

Wykonywanie oceny zagrożenia wybuchem dotyczy najczęściej pewnych konkretnych stanowisk pracy, gdzie używane są substancje łatwopalne i podatne na eksplozje. W Łodzi i Warszawie zakładów pracy, gdzie takie niebezpieczeństwa występują, jest niemało. Wykonanie oceny zagrożenia wybuchem pozwala na opracowanie specjalnych procedur, które minimalizują niebezpieczeństwo wystąpienia ewentualnych eksplozji.
Jesteśmy gotowi przejąć obowiązki nadzoru przeciwpożarowego w każdej instytucji i firmie na całym obszarze tworzonym przez Łódź, Warszawę i miejscowości przyległe.