Hydranty to niesłychanie ważny element wszystkich instalacji przeciwpożarowych. Od jego stanu technicznego w dużej mierze zależy szybkość i skuteczność prowadzenia akcji gaśniczej. Hydranty muszą dostarczać wodę w odpowiednich ilościach, aby akcja przeciwpożarowa mogła być skuteczna, dlatego też niezwykle ważne jest, aby panowało w nich odpowiednie ciśnienie. Aby mieć pewność, że ciśnienie wody jest na wystarczająco wysokim poziomie, należy wykonywać regularne badania, przeglądy hydrantów i pomiary wydajności hydrantów. Nasza firma wykonuje tego typu zadania na obszarze obejmującym Łódź, Warszawę i pozostałe okoliczne miejscowości.

Badania, przeglądy i pomiary wydajności hydrantów

Rozróżnia się hydranty zewnętrzne i wewnętrzne. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż ulic, dróg oraz przy ich skrzyżowaniach. Hydranty wewnętrzne umieszczane są oczywiście w budynkach. Stosuje się trzy główne typy hydrantów wewnętrznych: DN25, DN52 i DN33. Odpowiednie przepisy regulują sposób rozmieszczania hydrantów i rodzaj hydrantów, jakie w określonych budynkach mają być stosowane. Niezależnie więc od tego, gdzie zobaczymy taki zawór, czy będzie to Łódź, Warszawa, czy też każda inna miejscowość w Polsce, to będzie on umieszczony w każdym budynku podobnie. Wykonywanie przeglądów i badań oraz pomiarów wydajności hydrantów polega na:

  • sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych podzespołów hydrantu oraz przewodów dostarczających wodę,
  • zmierzeniu ciśnienia wody na wylocie prądownicy,
  • oznakowaniu hydrantu po przeglądzie etykietą z napisem „sprawdzony” i datą oraz pieczątką konserwatora wraz z podaniem terminu następnego przeglądu,
  • przeprowadzeniu raz na 5 lat próby ciśnieniowej węży.

Należy pamiętać, że obowiązkiem kierowników i zarządców poszczególnych obiektów jest zadbanie, aby wykonywanie przeglądów, badań i pomiarów wydajności hydrantów odbywało się regularnie w określonych terminach. Na terenie Łodzi i Warszawy i w ich okolicach my możemy w tym pomóc. Zajmujemy się profilaktyką przeciwpożarową od wielu lat, a działalność swą prowadzimy w całym województwie łódzkim i mazowieckim. Szczególnie wielu klientów mamy w Łodzi.