5 grudnia 2017

Grudzień pod znakiem oświetlenia awaryjnego

Firma Bazo w grudniu zajmowała się w dużej mierze montażem oraz konserwacją oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne odgrywa znaczącą rolę podczas ewakuacji osób z obiektu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Firma Bazo dzięki odpowiednim kwalifikacjom, doświadczeniu oraz przy pomocy specjalistycznego sprzętu wykonała pomiary oraz montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego, które teraz przyczyniają się do bezpieczeństwa użytkowników danego obiektu.

Dla przypomnienia oświetlenie awaryjne należy stosować:

 • w pomieszczeniach:
 • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
 • audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,
 • wystawowych w muzeach,
 • o powierzchni netto ponad 1.000 m2w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • o powierzchni netto ponad 2.000 m2w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych
  i magazynowych.
 • na drogach ewakuacyjnych:
 • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
 • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób
  o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Nasza Firma w grudniu zajmowała się oświetleniem awaryjnym w takich obiektach jak:

Zimowy Narodowy

Rok 2017 to już piąta edycja zimowego eventu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Firma Bazo przyczyniła się zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników zimowego szaleństwa. Przed dopuszczeniem do użytkowania obiektu Nasza Firma wykonała pomiary oświetlenia awaryjnego w namiotach znajdujących się na płycie Zimowego Narodowego.
Zimowy Narodowy
Zimowy Narodowy 2

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Według zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach w grudniu Firma Bazo wykonała montaż i konserwacje oświetlenia ewakuacyjnego w tzw. Sali Strakacza (sala prób) w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach

W budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach dobiegają końca prace wykończeniowe. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób, które będą użytkownikami obiektu (osoby o ograniczonej zdolności poruszania się) wykonaliśmy montaż oraz pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego. Dodatkowo
dla budynku opracowaliśmy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, dokonaliśmy przeglądów hydrantów wewnętrznych i gaśnic.